Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-664697789767
188,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 244
Loại băng: Băng công nghiệp
Phân loại màu: rộng 3mm * dài 50m (không hoàn lại) rộng 5mm * dài 50m (không hoàn lại) rộng 6mm * dài 50m rộng 8mm * dài 50m rộng 10mm * dài 50m rộng 12mm * dài 50m rộng 15mm * dài 50m rộng 18mm * Dài 50 m, rộng 20mm * Dài 50 m, rộng 25mm * Dài 50mm, Rộng 30mm * Dài 50 m, Rộng 35mm * Dài 50mm, Rộng 40mm * Dài 50 m, Rộng 45 mm * Dài 50 m, Rộng 50 mm * Dài 50 m, Rộng 60 mm * Dài 50 m Rộng 80 mm * dài 50 m rộng 100 mm * dài 50 m
Độ dày: 0,08mm
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt
Băng băng Tăng giấy xịt giấy xịt sơn màu 3M244. băng keo vải chịu nhiệt

0965.68.68.11