Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-651529212053
205,000 đ
kích thước:
0x0mm
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: [Độ dày 0,13] Chiều rộng 10mm * Chiều dài 10 mét [Độ dày 0,13] Chiều rộng 13mm * Chiều dài 10 mét [Độ dày 0,13] Chiều rộng 19mm * Chiều dài 10 mét [Độ dày 0,13] Chiều rộng 25mm * Chiều dài 10 mét [Độ dày 0,13] Chiều rộng 38mm * Chiều dài 10 mét [độ dày 0,13] chiều rộng 50mm * chiều dài 10 mét [độ dày 0,18] chiều rộng 10mm * chiều dài 10 mét [độ dày 0,18] chiều rộng 13mm * chiều dài 10 mét [độ dày 0,18] chiều rộng 19mm * chiều dài 10 mét [độ dày 0,18] chiều rộng 25mm * Dài 10 mét [độ dày 0,18] rộng 38mm * dài 10 mét [độ dày 0,18] rộng 50mm * dài 10 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Kích thước: 0x0mm
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt
Băng Teflon nâu máy hút chân không đóng gói máy dán cách nhiệt cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao phụ kiện dao cắt nóng chống bỏng chống mài mòn sơn bàn phím cơ điều chỉnh trống sấy chống dính Băng Teflon băng keo bạc chịu nhiệt

0965.68.68.11