Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-640875510671
209,000 đ
Phân loại màu:
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
kích thước:
0x0mm
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: (phần làm dày dày 0,18) * rộng 10MM * dài 10 mét (phần làm dày 0,25 dày) * rộng 13MM * dài 10 mét (phần làm dày dày 0,25) * rộng 19MM * dài 10 mét (phần làm dày 0,25 Độ dày) * 25MM chiều rộng * dài 10 mét (phiên bản dày 0,25 độ dày) * chiều rộng 38MM * dài 10 mét (phiên bản dày hơn độ dày 0,25) * chiều rộng 50MM * dài 10 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Kích thước: 0x0mm
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng Teflon dày 0,25MM Teflon nhiệt độ cao 300 độ chống đóng cặn phim cách nhiệt máy hàn dán nhiệt dải cơ chế chân không túi máy niêm phong băng rộng cách nhiệt và chống mài mòn băng dính cách điện chịu nhiệt

0965.68.68.11