Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-637036045092
206,000 đ
Phân loại màu:
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: R-2021012201
Loại băng: băng
Phân loại màu: chiều rộng 1 cm * dài 50 mét [2 cuộn] chiều rộng 1,2 cm * dài 50 mét [2 cuộn] chiều rộng 1,5 cm * dài 50 mét và rộng 2 cm * dài 50 mét và rộng 2,5 cm * dài và rộng 50 mét Chiều dài và chiều rộng 3 cm * 50 m Chiều dài và chiều rộng 3,5 cm * 50 m chiều dài và chiều rộng 4 cm * 50 m chiều dài và chiều rộng 4,5 cm * 50 m chiều dài và chiều rộng 5 cm * 50 m chiều dài và chiều rộng 6 cm * 50 m chiều dài và chiều rộng 8 cm * Chiều dài 50 m và chiều rộng 10 cm * 50 Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết các thông số kỹ thuật khác của chiều dài mét
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-12-31
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Màu xanh lam trong suốt Tủ lạnh PET Băng keo Điều hòa không khí Máy in Bộ phận máy fax Cố định Keo dán chắc chắn Xé ra không có vết Màu xanh Chất kết dính một mặt mỏng Tủ lạnh Băng niêm phong Băng dán thủ công Chiều dài 50m băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m

0965.68.68.11