Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-609073751108
358,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Băng vải dẫn điện
Phân loại màu: Keo một mặt [rộng 10MM * dài 50 mét] Keo một mặt [rộng 15MM * dài 50 mét] Keo một mặt [rộng 20MM * dài 50 mét] Keo một mặt [rộng 25MM * dài 50 mét ] Keo một mặt [rộng 30MM * dài 50 mét] Keo một mặt [rộng 40MM * dài 50 mét] Keo một mặt [rộng 50MM * dài 50 mét] Keo hai mặt [rộng 10MM * dài 50 mét] Hai mặt keo hai mặt [rộng 15MM * dài 50 mét] Băng dính hai mặt [rộng 20MM * dài 50m] Băng dính hai mặt [rộng 25MM * dài 50m] Băng dính hai mặt [rộng 30MM * dài 50m] Băng keo hai mặt [40MM rộng * dài 50m] Băng keo hai mặt [rộng 50MM * dài 50 mét】
Doanh nghiệp sản xuất: Miller Qi
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện
Băng dẫn điện chống nhiễu che chắn cách ly sóng điện từ Băng dẫn điện màu xám bạc dệt băng vải dẫn điện hai mặt một mặt băng keo đồng dẫn điện

0965.68.68.11