Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-631460789409
193,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: hai mặt đen-rộng 10MM * rộng 5m * 1MM hai mặt đen-rộng 15MM * 5m * dày 1MM hai mặt đen-rộng 20MM * 5m * dày 1MM hai mặt đen-rộng 25MM * 5m * 1MM Dày hai mặt màu đen-rộng 30MM * rộng 5m * 1MM dày hai mặt-đen-50MM rộng * 5m * dày 1MM hai mặt đen-rộng 10MM * 5m * dày 2MM hai mặt đen-rộng 15MM * dày 5m * 2MM Mặt đen-rộng 20MM * dày 5m * 2MM hai mặt đen-25MM rộng * 5m * 2MM dày hai mặt đen-rộng 30MM * 5m * dày 2MM hai mặt đen-rộng 50MM * 5m * dày 2MM hai mặt đen -10MM rộng * 5m * 3MM dày hai mặt màu đen-15MM rộng * 5m * 3MM dày hai mặt đen-20MM rộng * 5m * 3MM dày hai mặt màu đen-25MM rộng * 5m * 3MM dày hai mặt đen-30MM Rộng * 5m * dày 3MM hai mặt đen-rộng 50MM * 5m * 3MM dày hai mặt đen-10MM rộng * 2m * dày 5MM hai mặt đen-rộng 15MM * 2m * dày 5MM hai mặt đen-rộng 20MM * Dày 2m * 5MM hai mặt đen-rộng 25MM * 2m * 5MM dày hai mặt đen-30MM rộng * 2m * dày 5MM hai mặt đen-rộng 50MM * dày 2m * 5MM
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm
Miloqi bọt mạnh băng hai mặt dày 1-3-5-8MM bề mặt gạch tường dày 1-3-5-8MM khung ảnh quảng cáo Bảng KT cố định độ nhớt cao liền mạch không thấm nước băng keo rộng màu đen băng dính 2 mặt 1cm

0965.68.68.11