Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-570553879273
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 5MM * 50 mét * Độ dày 0,1MM Chiều rộng 6MM * 50 mét * Độ dày 0,1MM Chiều rộng 8MM * 50 mét * Độ dày 0,1MM Chiều rộng 10MM * 50 mét * Độ dày 0,1MM Chiều rộng 12MM * 50 mét * Độ dày 0,1MM Chiều rộng 16MM * Dày 50m * 0,1MM rộng 18MM * 50m * 0,1MM dày 20MM rộng * 50m * 0,1MM dày 25MM rộng * 50m * 0,1MM dày 30MM rộng * 50m * dày 0,1MM chiều rộng tùy chỉnh tìm dịch vụ khách hàng - Chiều rộng 4MM * 20m * 0,1 MM dày 6MM rộng * 20m * 0.1MM dày 8MM rộng * 20m * 0.1MM dày 10MM rộng * 20m * 0.1MM dày 12MM rộng * 20m * 0.1MM dày 15MM rộng * 20m * 0.1MM dày 18MM rộng * 20m * 0.1MM dày Rộng 20MM * 20m * 0.1MM dày 30MM rộng * 20m * 0.1MM dày 40MM rộng * 20m * 0.1MM dày 50MM rộng * 20m * 0.1MM dày
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdasheng Electronics Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-05-25
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện
Băng dính lá đồng hai mặt dẫn điện Băng dính dẫn điện hai mặt bằng đồng nguyên chất Băng dính dẫn điện hai mặt dày keo một mặt dày 0,1mm băng keo đồng dẫn điện

0965.68.68.11