Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet

MÃ SẢN PHẨM: TD-616713117894
213,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 1004
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: lõi ống nhỏ 13mm * 10m * 0,13mm Lõi ống nhỏ 19mm * 10m * 0,13mm Lõi ống nhỏ 25mm * 10m * 0,13mm Lõi ống nhỏ 50mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 10mm * 10m * 0,13mm lõi ống lớn 13mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 19mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 25mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 30mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 50mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 80mm * 10m * Ống lớn 0,13mm Lõi 100mm * 10m * 0,13mm Lõi ống lớn 10mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn 13mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn 19mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn 25mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn Lõi ống lớn 30mm * 10m * 0,18mm 50mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn 80mm * 10m * 0,18mm Lõi ống lớn 100mm * 10m * 0,18mm
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet
Băng keo chịu nhiệt độ cao Benyida Teflon cách nhiệt máy hàn chân không chịu mài mòn và chịu nhiệt Băng Teflon bang keo chiu nhiet

0965.68.68.11