Băng axit axetic đen Băng axit axetic đen băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-607208083345
216,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Hongxin
Mã số: HX-cs020
Phân loại màu sắc: rất mỏng rộng 5mm * dài 30m (5 cuộn) rất mỏng rộng 8mm * dài 30m (4 cuộn) mỏng rộng 10mm * dài 30m (3 cuộn) rộng 12mm * dài 30m (3 cuộn) rộng 15mm * dài 30m ( 2 cuộn) rộng 18mm * dài 30m (2 cuộn) rộng 20mm * dài 30m (2 cuộn) rộng 25mm * dài 30m rộng 30mm * dài 30m rộng 35mm * dài 30m rộng 40mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 45mm * Chiều dài 30 mét chiều rộng 50mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 60 mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 70 mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 75 mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 80 mm * Chiều dài 30 mét Chiều rộng 100 mm * Chiều dài 30 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Hongxin
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-10-30
Băng axit axetic đen Băng axit axetic đen băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Băng axit axetic đen Băng axit axetic đen băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Băng axit axetic đen Băng axit axetic đen băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m
Băng axit axetic đen Băng axit axetic đen băng keo 2 mặt chịu nhiệt 3m

0965.68.68.11