Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-637358446977
283,000 đ
Phân loại màu:
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: (mua 2 tặng 1) rộng 20mm * dài 2m * dày 4mm (mua 2 tặng 1) rộng 30mm * dài 2m * dày 4mm (mua 2 tặng 1) rộng 40mm * dài 2m * Dày 4mm (mua 2 tặng 1) rộng 50mm * dài 2m * dày 4mm (mua 2 tặng 1) rộng 60mm * dài 2m * dày 4mm (mua 2 tặng 1) rộng 80mm * dài 2m * dày 4mm (Mua 2 tặng 1) Rộng 100mm * dài 2m * dày 4mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m
Bàn và ghế dày Tấm đệm chân chống trượt Băng xốp EVA mạnh mẽ một mặt cách âm và kín tạo tác phẩm hấp thụ sốc Bàn ghế chống trượt Bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn miếng dán bảo vệ bọc chân ghế TỰ LÀM băng keo xốp 2 mặt 3m

0965.68.68.11