Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập

MÃ SẢN PHẨM: TD-640472390287
286,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: (7 cuộn) rộng 1,0 cm * dài 2 m * dày 5 mm (5 cuộn) rộng 1,5 cm * dài 2 m * dày 5 mm (4 cuộn) rộng 2,0 cm * dài 2 m * dày 5 mm (3 Cuộn) rộng 2,5 cm * dài 2 mét * dày 5 mm (2 cuộn) rộng 3,0 cm * dài 2 mét * dày 5 mm (7 cuộn) rộng 1,0 cm * dài 2 mét * dày 8 mm (5 cuộn) rộng 1,5 cm * Dài 2 mét * dày 8 mm (4 cuộn) rộng 2,0 cm * dài 2 mét * dày 8 mm (3 cuộn) rộng 2,5 cm * dài 2 mét * dày 8 mm (2 cuộn) rộng 3,0 cm * dài 2 mét * Dày 8 mm (7 cuộn) rộng 1,0 cm * dài 2 m * dày 10 mm (5 cuộn) rộng 1,5 cm * dài 2 m * dày 10 mm (4 cuộn) rộng 2,0 cm * dài 2 m * dày 10 mm (3 Cuộn) rộng 2,5 cm * dài 2 m * dày 10 mm (2 cuộn) rộng 3,0 cm * dài 2 m * dày 10 mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập
Băng keo dán hai mặt Eva Băng keo dày có độ nhớt cao Độ dày cố định Tường xe Sử dụng bọt mạnh đặc biệt Keo dán hai mặt Băng dính hai mặt siêu dày Không có dấu vết chống thấm băng keo chống va đập

0965.68.68.11