Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập

MÃ SẢN PHẨM: TD-654000221977
218,000 đ
Phân loại màu:
Màu trắng rộng 3 cm * dài 3 mét [1 cuộn]
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Màng xốp trắng 6
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: trắng rộng 3 cm * dài 3 m [5 cuộn] trắng rộng 5 cm * dài 3 m [5 cuộn] đen rộng 3 cm * dài 3 m [5 cuộn] đen rộng 5 cm * dài 3 m [5 cuộn 】 Trắng rộng 3 cm * dài 3 mét [1 cuộn]
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập
Bọt biển mạnh dính hai mặt đồ trang trí xe hơi keo không trượt keo dán tường khung ảnh cố định không thấm nước chịu nhiệt độ cao dán tường liền mạch băng keo chống va đập

0965.68.68.11