Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-636065573109
211,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: đen rộng 20MM * dài 25MM [20 miếng] trắng 20MM rộng * 25MM dài [20 miếng] đen đường kính 30MM [20 miếng] trắng đường kính 30MM [20 miếng] đen rộng 40MM * dài 40MM [20 miếng] trắng rộng 40MM * Dài 40MM [20 miếng] Đường kính 50MM màu đen [20 miếng] Đường kính 50MM màu trắng [20 miếng] Màu đen rộng 61MM * Dài 78MM [20 miếng] Trắng 61MM rộng * dài 78MM [20 miếng]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính
Móc dán tường có độ bám dính mạnh Mi Leqi bọt biển dày hai mặt keo dán tường bằng gạch men có độ nhớt cao cố định tấm gương treo tường ô tô bằng viscose với đồ trang trí nhỏ ETC dính tường keo dán tường dính hai mặt không dấu vết Xốp dính

0965.68.68.11