Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-580707450842
209,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-Băng axetat đen
Phân loại màu: rộng 8mm * dài 30 mét (tổng cộng 5 cuộn 150 mét) rộng 10mm * dài 30 mét (tổng 2 cuộn là 60 mét) rộng 12mm * dài 30 mét (tổng 2 cuộn là 60 mét) rộng 15mm * dài 30 mét (2 Tổng cộng cuộn 60m) rộng 18mm * dài 30m (tổng cộng 2 cuộn là 60m) rộng 20mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 25mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 30mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 35mm * dài 30m ( 1 cuộn) rộng 40mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 45mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 50mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 60mm * dài 30m (1 cuộn) rộng 80mm * dài 30 mét (1 cuộn) 100mm rộng * dài 30 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng axit axetic đen Vải axetat Keo dán chống lão hóa của thợ điện Màn hình LCD đường dây dữ liệu cáp ô tô dây nịt bó dây cố định dây điện cách điện băng vải axit axetic chịu nhiệt độ cao băng dính chịu nhiệt màu xanh

0965.68.68.11