Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-526510039791
286,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Mô hình: 19mm Teflon 180μ
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon cách nhiệt băng keo dán vải nhiệt độ cao Teflon băng keo cách nhiệt 19MM băng keo chịu nhiệt

0965.68.68.11