Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-632542277982
217,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: [Thanh im lặng] rộng 3 cm × dài 5 m × dày 2 mm [Thanh tắt tiếng] rộng 3,5 cm × dài 5 m × dày 2 mm [Thanh im lặng] rộng 4 cm × dài 5 m × dày 2 mm [tắt tiếng Thanh] rộng 5 cm × dài 5 mét × dày 2 mm [Thanh im lặng] rộng 3 cm × dài 5 mét × dày 3 mm [Thanh im lặng] rộng 3,5 cm × dài 5 mét × dày 3 mm [Thanh im lặng] rộng 4 cm × Dài 5m × dày 3mm [dải im lặng] rộng 5 cm × dài 5m × dày 3 mm [dải im lặng] rộng 3 cm × dài 2m × dày 5 mm [dải im lặng] rộng 3,5 cm × dài 2m × dày 5 mm [dải im lặng] rộng 4 cm × dài 2 mét × dày 5 mm [dải im lặng] rộng 5 cm × dài 2 mét × dày 5 mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp
Băng dính âm thanh bất thường trên giường Nhãn dán chống tiếng ồn mù chống mù Chất liệu EVA màu đen chắc chắn Băng xốp một mặt Tấm ván gỗ rắn cuộn với chân giường âm thanh bất thường Hình dán góc giường bảo vệ chống va chạm Băng dán hấp thụ sốc băng keo 2 mặt xốp

0965.68.68.11