Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-649210113270
287,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: 18H5R6 đôi màu trắng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: (6 cuộn) Dày 5mm * Rộng 10mm * Dài 2m (5 cuộn) Dày 5mm * Rộng 15mm * Dài 2m (4 cuộn) Dày 5mm * Rộng 20mm * Dài 2m (4 cuộn) Dày 5mm * Rộng 25mm * 2m dài (3 cuộn) dày 5mm * rộng 30mm * dài 2m (2 cuộn) dày 5mm * rộng 40mm * dài 2m (6 cuộn) dày 8mm * rộng 10mm * dài 2m (5 cuộn) dày 8mm * rộng 15mm * dài 2m ( 4 cuộn) Dày 8mm * Rộng 20mm * Dài 2m (4 cuộn) Dày 8mm * Rộng 25mm * Dài 2m (3 cuộn) Dày 8mm * Rộng 30mm * Dài 2m (2 cuộn) Dày 8mm * Rộng 40mm * Dài 2 mét (6 cuộn) dày 10mm * rộng 10mm * dài 2 mét (5 cuộn) dày 10mm * rộng 15mm * dài 2 mét (4 cuộn) dày 10mm * rộng 20mm * dài 2 mét (4 cuộn) dày 10mm * rộng 25mm * dài 2m ( 3 cuộn) dày 10mm * rộng 30mm * dài 2m (2 cuộn) dày 10mm * rộng 40mm * dài 2m
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt
Keo dán hai mặt bọt trắng mạnh mẽ làm dày đồ trang trí xe hơi cố định chống trượt dán tường khung ảnh không thấm nước không đánh dấu keo xốp 1 mặt

0965.68.68.11