Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-619429345006
222,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Khoản mục: Băng xốp dày 2,5mm
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1.5cm, chiều dài 12 mét, 6 cuộn, chiều rộng 2cm, chiều dài 12 mét, 4 cuộn, chiều rộng 2.4cm, chiều dài 12 mét, 3 cuộn, chiều rộng 3cm, chiều dài 12 mét, 3 cuộn, chiều rộng 4cm, chiều dài 12 mét, 2 cuộn, rộng 5cm, dài 12 mét, 2 cuộn, rộng 1,5cm Chiều dài 12m 52 cuộn Chiều rộng 2cm Chiều dài 12m 40 cuộn Chiều rộng 2,4cm Chiều dài 12m 32 cuộn Chiều rộng 3cm Chiều dài 12m 28 cuộn Chiều rộng 4cm Chiều dài 12m 20 cuộn Chiều rộng 5cm Chiều dài 12m 16 cuộn
Chiều dài: 12 mét
Độ dày: 2,5mm
Chiều rộng: Có thể tùy chỉnh nhiều chiều rộng khác nhau
màu trắng
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt dày miếng bọt biển mạnh xây dựng độ nhớt cao lấp đầy quảng cáo KT Board Bọt Keo dán hai mặt dày 2,5mm keo xốp 2 mặt

0965.68.68.11