Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-648528821626
423,000 đ
Số lượng:
颜色分类: (10卷)1mm厚*10mm宽*5米长 (7卷)1mm厚*15mm宽*5米长 (5卷)1mm厚*20mm宽*5米长 (4卷)1mm厚*30mm宽*5米长 (3卷)1mm厚*50mm宽*5米长 (10卷)2mm厚*10mm宽*5米长 (7卷)2mm厚*15mm宽*5米长 (5卷)2mm厚*20mm宽*5米长 (4卷)2mm厚*30mm宽*5米长 (3卷)2mm厚*50mm宽*5米长 (10卷)3mm厚*10mm宽*5米长 (7卷)3mm厚*15mm宽*5米长 (5卷)3mm厚*20mm宽*5米长 (4卷)3mm厚*30mm宽*5米长 (3卷)3mm厚*50mm宽*5米长
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt
Mi lech mạnh mẽ eva bọt niêm phong dải cửa sổ niêm phong bụi dán không bụi ngọn lửa chống cháy chữa cháy đơn cửa bọt biển dưới khe rót âm thanh chống gió chống sốc chống thấm keo xốp 2 mặt

0965.68.68.11