Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653984687779
218,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Quy cách đóng gói:
0 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: J1520R1
Phân loại màu: trắng rộng 3 cm * dài 3 m [1 cuộn] trắng rộng 5 cm * dài 3 m [1 cuộn] đen rộng 3 cm * dài 3 m [1 cuộn] đen rộng 5 cm * dài 3 m [1 cuộn 】
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Quy cách đóng gói: 0 cuộn
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp
Miloqi Bọt biển mạnh mẽ Keo dán hai mặt Có độ dẻo cao Bọt dày liền mạch Nhãn dán tường Khung ảnh Bảng quảng cáo cố định Văn phòng Bảng tên Văn phòng Dán tường Không thấm nước và không gây thương tích cho Băng dính hai mặt băng keo mút xốp

0965.68.68.11