Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635569175672
199,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Tạo tác cách âm cửa sổ-1
Phân loại màu: [dày 10mm] rộng 10mm * dài 2m [dày 10mm] rộng 15mm * dài 2m [dày 10mm] rộng 20mm * dài 2m [dày 10mm] rộng 30mm * dài 2m [dày 10mm] rộng 50mm * dài 2m [20mm dày] rộng 20mm * dài 2m [dày 20mm] rộng 30mm * dài 2m [dày 20mm] rộng 50mm * dài 2m [dày 30mm] rộng 30mm * dài 2m [dày 30mm] rộng 50mm * dài 2 mét và 6 mét màu nâu-I loại dày 9 mm × rộng 2 mm và màu nâu 6 mét Loại E dày 9 mm × rộng 4 mm và màu nâu 6 mét-loại D dày 9 mm × rộng 6 mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt
Miloqi cửa sổ cách âm tạo tác mạnh mẽ dày cách âm cách nhiệt bông bọt biển bảng giảm thanh trong nhà gia dụng hấp thụ âm thanh cửa dán phòng ngủ phòng ngủ nhãn dán cửa sổ tự dính giảm tiếng ồn bảng giảm thanh tạo tác băng keo mút xốp 1 mặt

0965.68.68.11