3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-21115763901
215,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3J / thời gian thư
Mã số: 3J Acetate Tape
Phân loại màu: Rộng 8mm * Dài 30m / Giá 5 cuộn Rộng 10mm * Dài 30m / Giá 2 cuộn Rộng 12mm * Dài 30m / Giá 2 cuộn Rộng 15mm * Dài 30m / Giá 2 cuộn Rộng 18mm * Dài 30m / Giá 2 cuộn Rộng 20mm * Giá 30m / 1 cuộn Rộng 25mm * Dài 30m / Giá 1 cuộn Rộng 30mm * Dài 30m / 1 cuộn Giá rộng 40mm * Dài 30m Giá 1 cuộn Rộng 50mm * Dài 30m / Giá 1 cuộn
Nhà sản xuất: Dongguan Xinshi Packaging Materials Co., Ltd.
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt
3J Acetate Tape Data Cable Cáp màn hình LCD Cố định Băng Băng dính đen Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Khai thác Băng Băng đen cách điện băng dính nhiệt

0965.68.68.11