Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-589167601783
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3J / thời gian thư
Mã số: 3J2135
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: dày 1mm * rộng 3cm * dài 3m dày 1mm * rộng 3cm * dài 5m dày 1mm * rộng 5cm * dài 3m dày 1mm * rộng 5cm * dài 5m dày 2mm * rộng 3cm * dài 3m dày 2mm * rộng 3cm * 5m dài 2mm dày * rộng 5cm * dài 3m dày 2mm * rộng 5cm * dài 5m
Nhà sản xuất: Dongguan Xinshi Packaging Materials Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2019-03-17
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp
Băng dính ma thuật 3J công nghệ đen triệu lần Băng keo hai mặt nano trong suốt, không có dấu vết, độ dẻo và độ dày cao, thế hệ mới siêu dính chống thấm xe hơi với băng keo hai mặt giúp cố định tường chắc chắn băng keo 2 mặt xốp

0965.68.68.11