5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-15198033271
187,000 đ
Phân loại màu:
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wang Yang
Mã số: 208
Phân loại màu sắc: trắng sữa đen đỏ nhạt vàng xanh lục lam trong suốt vàng đậm rộng 0,3 cm * rộng 66 m 0,4 cm * dài 66 m * 3 cuộn rộng 0,5 cm * 66 m rộng 0,8 cm * 66 m rộng 1,2 cm * 66 m 1,5 cm Rộng * 66m 1,8cm Rộng * 66m 2cm Rộng * 66m 2,5cm Rộng * 66m 3cm Rộng * 66m 3,5cm Rộng * 66m 4cm Rộng * 66m 4,5cm Rộng * 66m 5cm Rộng * 66m 5,5cm * 66m rộng 6 cm * 66 mét rộng 7 cm * 66 mét rộng 8 cm * 66 mét rộng 10 cm * 66 mét
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao
5S Máy tính để bàn Định vị Băng màu Không thấm nước, Không có Băng cảnh báo đường Trace Đỏ Vàng Xanh Xanh Đen và Trắng băng keo 2 mặt chịu nhiệt cao

0965.68.68.11