Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-652049564483
214,000 đ
Phân loại màu:
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: ZY04 mẫu lưới 5 cuộn
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: dày 20mm * 2m * 4mm [1 cuộn] dày 20mm * 2m * 4mm [5 cuộn] dày 30mm * 2m * 4mm [5 cuộn] dày 40mm * 2m * 4mm [5 cuộn】 Độ dày 50mm * 2m * 4mm [ 5 cuộn] Độ dày 60mm * 2m * 4mm [5 cuộn] Độ dày 80mm * 2m * 4mm [5 cuộn] Độ dày 100mm * 2m * 4mm [5 cuộn]
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường
Bàn ghế tăng chiều cao đệm chân bàn ghế sofa bàn cà phê bàn ​​ghế nâng cao chân đế bàn ghế đệm chống trượt chịu mài mòn gioăng bảo vệ băng dính xốp dán tường

0965.68.68.11