Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-638478293907
223,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: (dày 20 mm) rộng 2,0 cm * dài 2 mét (dày 20 mm) rộng 3,0 cm * dài 2 mét (dày 20 mm) rộng 5,0 cm * dài 2 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp
Băng dính dày bọt cạnh giường băng keo mút xốp

0965.68.68.11