Băng băng đầy đủ hộp hộp cuộn dây trong suốt lớn trong suốt băng keo băng Taobao băng keo băng keo băng Tăng băng tùy chỉnh băng keo trong hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-562839954332
1,140,000 đ
màu sắc:
【Màu vàng trong suốt】
【màu kem】
【Trong suốt】
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 鑫达
材质: Bopp
颜色分类: 宽4.3厚1.8长110【48卷】 宽4.5厚1.8长120【54卷】 宽4.3厚2.7长180【48卷】 宽4.3厚2.4长150【48卷】 宽4.0厚2.7长180【48卷】 宽4.3厚4.0长340【30卷】 宽4.3厚2.2长130【48卷】 宽4.5厚2.5长160【36卷】 宽3.6厚2.7长180【54卷】 宽4.5厚3.3长240【36卷】 宽4.5厚4.0长340【30卷】 宽4.8厚2.5长160【36卷】 宽5.0厚2.3长140【48卷】 宽5.0厚2.7长180【36卷】 宽5.5厚2.3长140【48卷】 宽5.5厚2.7长180【36卷】 宽6.0厚2.3长140【48卷】 宽6.0厚2.7长180【36卷】 宽4.5厚2.0长130【48卷】
Băng băng đầy đủ hộp hộp cuộn dây trong suốt lớn trong suốt băng keo băng Taobao băng keo băng keo băng Tăng băng tùy chỉnh băng keo trong hai mặt
Băng băng đầy đủ hộp hộp cuộn dây trong suốt lớn trong suốt băng keo băng Taobao băng keo băng keo băng Tăng băng tùy chỉnh băng keo trong hai mặt
Băng băng đầy đủ hộp hộp cuộn dây trong suốt lớn trong suốt băng keo băng Taobao băng keo băng keo băng Tăng băng tùy chỉnh băng keo trong hai mặt

0965.68.68.11