Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to

MÃ SẢN PHẨM: TD-601973278993
220,000 đ
Phân loại màu:
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Tư liệu: Bopp
Phân loại màu sắc: màu đỏ rộng 55mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu cam rộng 55mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu vàng rộng 55mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu xanh lá cây rộng 55mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu xanh lam Chiều rộng 55mm * Chiều dài 145m [Độ dày 2,5cm] Màu tím 55mm Chiều rộng * 145m Chiều dài [Độ dày 2,5cm] Màu hồng 55mm Chiều rộng * 145m Chiều dài [Độ dày 2,5cm] Chiều rộng 55mm * Chiều dài 145m [Vui lòng để lại tin nhắn nếu bạn muốn màu trắng hoặc màu nâu] Màu đen Chiều rộng 45mm * Chiều dài 145m [Độ dày 2,5cm] Màu đen rộng 55mm * Dài 145m [Độ dày 2,5cm] Màu đỏ rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] Màu cam rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] Màu vàng rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5 cm] Màu xanh lục rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu xanh lam rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu tím rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] màu hồng rộng 45mm * dài 145m [độ dày 2,5cm] rộng 45mm * 145m dài [Vui lòng để lại tin nhắn nếu bạn muốn màu trắng hoặc nâu]
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to
Băng dán màu băng keo đóng gói màu đỏ cam vàng xanh lam tím bột nâu đen và trắng mạnh mẽ nhanh chóng niêm phong băng độ nhớt cao băng keo trong bản to

0965.68.68.11