Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-651792434373
273,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 40mm * dài 25m 【Typhoon Fixer】
Rộng 25mm * dài 50m. 【Typhoon Fixer】
Rộng 40mm * dài 50m. 【Typhoon Fixer】
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: rộng 40mm * dài 25m [Typhoon Fixer] rộng 25mm * dài 50m [Typhoon Fixer] rộng 40mm * dài 50m [Typhoon Fixer]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt
Băng keo chống bão Cửa sổ làm kín bằng sợi lưới có độ dẻo cao mạnh mẽ Keo dán một mặt chịu lực Đồ nội thất, tủ lạnh, hàng điện đóng gói, di chuyển, đóng gói, niêm phong, cửa kính và cửa sổ, gia cố, băng dính chống va đập và chống bão băng dính hai mặt trong suốt

0965.68.68.11