Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-651001791028
412,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: (5 cuộn) rộng 15mm * dài 2 mét * dày 15mm (5 cuộn) rộng 20mm * dài 2 mét * dày 15mm (5 cuộn) rộng 25mm * dài 2 mét * dày 15mm (5 cuộn) rộng 30mm * 2 dài mét * dày 15mm (5 cuộn) rộng 50mm * dài 2 mét * dày 15mm (5 cuộn) rộng 15mm * dài 2 mét * dày 20mm (5 cuộn) rộng 20mm * dài 2 mét * Dày 20mm (5 cuộn) rộng 25mm * Dài 2 mét * dày 20 mm (5 cuộn) rộng 30 mm * dài 2 mét * dày 20 mm (5 cuộn) rộng 50 mm * dài 2 mét * dày 20 mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen
Băng bọt biển Miloqi EVA mạnh mẽ có độ nhớt cao đệm cửa sổ và đệm niêm phong cửa sổ hấp thụ chấn động khe hở dưới đáy lấp đầy câm nhãn dán góc bàn chống va chạm chống va chạm dày bọt biển tự dính keo dán một mặt băng dính 2 mặt đen

0965.68.68.11