Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-635411077193
278,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 3M
型号: 5108CXX0102
颜色分类: 直径3厘米*10片【小圆贴】 直径3厘米*20片【小圆贴】 直径3厘米*50片【小圆贴】 直径4厘米*10片【小圆贴】 直径4厘米*20片【小圆贴】 直径5厘米*10片【小圆贴】 直径5厘米*20片【小圆贴】 直径6厘米*10片【小圆贴】 直径6厘米*20片【小圆贴】 直径8厘米*10片【小圆贴】 直径8厘米*20片【小圆贴】
厚度: 0.8mm
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp
Keo dán hai mặt 3M Nhãn dán tròn nhỏ cố định đồ trang trí ô tô hai mặt keo siêu mạnh Viscose không để lại cao su nhớt cao keo hai mặt xốp

0965.68.68.11