Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635416656932
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: [lắp đặt 2 mét] rộng 20MM * dày 4MM [lắp đặt 2 mét] rộng 30MM * dày 4MM [lắp đặt 2 mét] rộng 40MM * dày 4MM [lắp đặt 2 mét] rộng 50MM * dày 4MM [lắp đặt 2 mét] rộng 60MM * Độ dày 4MM [lắp đặt 2 mét] Chiều rộng 80MM * Độ dày 4MM [lắp đặt 2 mét] Chiều rộng 100MM * Độ dày 4MM
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt
Băng chống ồn giường gỗ giòn câm tạo tác dày giảm xóc đệm ghế đệm chân bàn đệm chân bàn ghế chống trượt bàn góc ghế sofa chân câm chống mài mòn nhãn dán bảo vệ ghế bọc chân ghế băng dính xốp hai mặt

0965.68.68.11