Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-617224621784
207,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 4108
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: rộng 0,5 cm * dài 3 mét [5 cuộn giá trị] rộng 0,8 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 1 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 2 cm * dài 3 mét [1 cuộn giá ] Rộng 3cm * dài 3m [1 giá cuộn] rộng 5cm * dài 3m [1 giá cuộn] rộng 0,5cm * dài 30m [giá 1 cuộn] rộng 0,8cm * dài 30m [giá 1 cuộn] rộng 1cm * dài 30m [1 giá cuộn] rộng 2cm * dài 30m [giá 1 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Biaozhi Adhesive Co., Ltd.
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt
Băng dính hai mặt xốp chắc chắn để cố định tường mà không bị thủng, độ dẻo cao, xé ra, không để lại vết, không thấm nước, chịu nhiệt độ cao và không làm tổn thương phích cắm tường hàng móc gương cố định băng keo hai mặt xốp dày băng dính xốp trắng 2 mặt

0965.68.68.11