Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-633235251628
266,000 đ
Phân loại màu:
Dày 15mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp để dán đường nối của cửa sổ và cửa ra vào ★ dải tự dính
Dày 23mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp để dán các đường nối của cửa sổ và cửa ra vào ở định dạng ★ dải tự dính
Dày 5mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp để dán các đường nối cửa sổ và cửa ra vào ở định dạng ★ dải tự dính
Dày 9mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp để dán các đường nối cửa sổ và cửa ra vào ở định dạng ★ dải tự dính
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: Dày 15mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp cho việc hàn kín đường may của cửa sổ định dạng ★ dải tự dính dày 23mm [rộng 9mm và dài 10 mét] thích hợp cho việc hàn kín đường nối của cửa sổ định dạng ★ tự dính Dải dày 5mm [rộng 9mm và dài 10 mét] Thích hợp để dán các đường nối của cửa sổ định dạng ★ Dải tự dính dày 9mm [rộng 9mm, dài 10 mét] Thích hợp để dán các đường nối của cửa sổ định dạng ★ Dải tự dính
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt
Mặt kính chắn gió tự dính, dải niêm phong cửa và cửa sổ, khoảng trống cửa, mép cửa, chống thấm nước, ấm, chống gió, tạo tác cách âm, cửa trượt kính cửa sổ, hấp thụ va chạm, đệm chống va chạm, dải bọt biển sang trọng, xé mạnh mà không có vết băng keo mút xốp 1 mặt

0965.68.68.11