Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút

MÃ SẢN PHẨM: TD-652849601402
207,000 đ
kích thước:
Không có đinh và không có vết / khả năng chịu lực mạnh
Phân loại màu:
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Kích thước: Không có đinh và không có vết / khả năng chịu lực mạnh
Loại khung ảnh: khung ảnh
Phân loại màu: rộng 3 cm * dài 1 m rộng 5 cm * dài 1 m rộng 3 cm * dài 3 m rộng 3 cm * dài 5 m rộng 5 cm * dài 3 m rộng 5 cm * dài 5 m
Mã số: Nhãn dán cố định vô hình Nano
Có mang theo hình ảnh hay không: Không
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút
Miếng dán hai mặt có độ dẻo cao chắc chắn không có dấu vết không đục lỗ đinh khung ảnh treo tường móc treo tranh keo dán tường cố định băng keo 2 mặt xốp mút

0965.68.68.11