Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-637569178766
211,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: J5200
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Quận / Hạt: Quận Bảo An
Phân loại màu sắc: Đen (vuông) rộng 20MM * dài 25MM [20 miếng] Trắng (vuông) rộng 20MM * dài 25MM [20 miếng] Đen (tròn) Đường kính 30MM [20 miếng] Trắng (tròn) Đường kính 30MM [20 miếng] Đen (hình vuông) rộng 40MM * dài 40MM [20 miếng] Trắng (vuông) rộng 40MM * dài 40MM [20 miếng] Đen (tròn) Đường kính 50MM [20 miếng] Trắng (tròn) Đường kính 50MM [20 miếng] Đen (Hình vuông) 61MM rộng * dài 78MM [20 miếng] Trắng (hình vuông) rộng 61MM * dài 78MM [20 miếng]
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp
Miếng dán hai mặt dày 3MM miếng dán chắc chắn ô tô cố định miếng bọt biển đặc biệt đồ trang trí hình tròn dán không dấu vết băng keo 2 mặt xốp

0965.68.68.11