Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập

MÃ SẢN PHẨM: TD-617795466008
207,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: 4108 Keo dán hai mặt bọt biển ô tô
Chất liệu: bọt biển
Hình dạng: tròn
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Quận / Hạt: Quận Bảo An
Phân loại màu: rộng 0,5 cm * dài 3 mét [5 cuộn giá trị] rộng 0,8 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 1 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 2 cm * dài 3 mét [1 cuộn giá ] Rộng 3cm * dài 3m [1 giá cuộn] rộng 5cm * dài 3m [1 giá cuộn] rộng 0,5cm * dài 30m [giá 1 cuộn] rộng 0,8cm * dài 30m [giá 1 cuộn] rộng 1cm * dài 30m [1 giá cuộn] rộng 2cm * dài 30m [giá 1 cuộn]
Chiều rộng: 2cm
Độ dày: 0,8
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập
Keo dán xe hai mặt mạnh mẽ với đầu ghi ETC để cố định miếng bọt biển xốp chống thấm nước và nhiệt độ cao có độ nhớt cao dài 3m băng keo chống va đập

0965.68.68.11