Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-565150056610
218,000 đ
Phân loại màu:
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu: Rộng 10mm dày 0,13 (2 cuộn) rộng 19mm rộng 0,13 dày 20mm rộng 0,13 dày 30mm rộng 0,13 dày 50mm rộng 0,13 dày 25mm rộng 0,13 dày 40mm rộng 0,13 dày 60mm rộng 0,13 dày 80mm rộng 0,13 dày 100mm rộng 0,13 đặc điểm kỹ thuật tùy chỉnh 13mm Rộng 0,13 Dày (2 cuộn) 13mm Rộng 0,18 Dày (2 cuộn) 10mm Rộng 0,18 Dày (2 cuộn) Rộng 19mm Rộng 0,18 Dày 20mm Rộng 0,18 Dày 25mm Rộng 0,18 Dày 30mm Rộng 0,18 Dày 40mm Rộng 0,18 Dày 50mm Rộng 0,18 Dày 60mm Rộng 0,18 Độ dày 80mm chiều rộng 0,18 độ dày 100mm chiều rộng 0,18 độ dày
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Mã số: Đặc biệt / Teflon
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt
Máy dán băng Teflon chịu nhiệt độ cao Vải chịu nhiệt Teflon nhiệt độ cao băng dính vải chịu nhiệt

0965.68.68.11