Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-644531842825
264,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-RBJD-A09
Phân loại màu: 1.9cm * 15m [1 cuộn] 1.9cm * 15m [2 cuộn] 1.9cm * 15m [5 cuộn] 1.9cm * 15m [10 cuộn] 1.9cm * 15m [200 cuộn] FCL 3.8cm * 15m [1 cuộn] 3,8cm * 15m [2 cuộn] 3,8cm * 15m [5 cuộn] 3,8cm * 15m [10 cuộn] 3,8cm * 15m [100 cuộn] FCL
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh
Băng dính sang trọng cho ô tô, băng nhung chịu nhiệt độ cao, dây nịt, băng dính điện, vải giảm tiếng ồn mạnh, bảo vệ động cơ, cách nhiệt, băng câm chống cháy, che chắn bọc dây chống cháy, băng ô tô băng dính chịu nhiệt màu xanh

0965.68.68.11