Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-647214650950
351,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: 18H1 đôi màu trắng R15
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Màu sắc Phân loại: (15 cuộn) dày 1mm * rộng 1cm * dài 5m (9 cuộn) dày 1mm * rộng 1.5cm * dài 5m (7 cuộn) dày 1mm * rộng 2cm * dài 5m (6 cuộn) dày 1mm * rộng 2,5cm * Dài 5m (4 cuộn) dày 1mm * rộng 3cm * dài 5m (4 cuộn) dày 1mm * rộng 3,5cm * dài 5m (3 cuộn) dày 1mm * rộng 4cm * dài 5m (2 cuộn) dày 1mm * rộng 5cm * Dài 5m (15 cuộn) dày 2mm * rộng 1cm * dài 5m (9 cuộn) dày 2mm * rộng 1,5cm * dài 5m (7 cuộn) dày 2mm * rộng 2cm * dài 5m (6 cuộn) dày 2mm * rộng 2,5cm * Dài 5m (4 cuộn) dày 2mm * rộng 3cm * dài 5m (4 cuộn) dày 2mm * rộng 3.5cm * dài 5m (3 cuộn) dày 2mm * rộng 4cm * dài 5m (2 cuộn) dày 2mm * rộng 5cm * 5m dài (15 cuộn) dày 3mm * rộng 1cm * dài 5m (9 cuộn) dày 3mm * rộng 1,5cm * dài 5m (7 cuộn) dày 3mm * rộng 2cm * dài 5m (6 cuộn) dày 3mm * rộng 2,5cm * 5m dài (4 cuộn) dày 3mm * rộng 3cm * dài 5m (4 cuộn) dày 3mm * rộng 3,5cm * dài 5m (3 cuộn) dày 3mm * rộng 4cm * dài 5m (2 cuộn) dày 3mm * rộng 5cm * dài 5m
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh
Mi Leqi Bọt keo hai mặt Keo dán tường dày chắc chắn Khung ảnh văn phòng Bảng tên Viscose Không thấm nước Không đánh dấu Nhãn dán cố định băng dính 2 mặt xốp xanh

0965.68.68.11