Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-654377197792
266,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán chống va chạm bằng bọt biển 1
Phân loại màu sắc: Xốp dán chống va chạm-cỏ xanh-10 miếng xốp chống va chạm-trắng-10 miếng xốp chống va chạm-trắng-10 miếng dán chống va chạm-hồng-10 miếng dán chống va chạm-nâu- 10 miếng bọt biển chống va chạm-màu gỗ-10 miếng bọt biển chống va chạm-đen-10 miếng bọt biển chống va chạm-xám-10 miếng
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh
Miếng dán xốp chống va chạm góc bàn, góc tủ, cửa sổ, miếng dán góc vuông, miếng dán bảo vệ an toàn chống va chạm trẻ em, miếng dán góc mềm chống va chạm băng keo 2 mặt xốp xanh

0965.68.68.11