Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-645439461710
190,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Phim xanh 3G
Phân loại màu: (dày 0,3mm) rộng 3mm * dài 10m (dày 0,3mm) rộng 5mm * dài 10m (dày 0,3mm) rộng 8mm * dài 10m (dày 0,3mm) rộng 10mm * Chiều dài 10m (dày 0,3mm) 15mm rộng * dài 10 mét (dày 0,3 mm) rộng 20 mm * dài 10 mét (dày 0,5 mm) rộng 3 mm * dài 10 mét (dày 0,5 mm) rộng 5 mm * dài 10 mét (dày 0,5 mm) rộng 8 mm * 10m dài (dày 0,5mm) rộng 10mm * dài 10m (dày 0,5mm) rộng 15mm * dài 10m (dày 0,5mm) rộng 20mm * dài 10m
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt
Sửa chữa điện thoại di động Miloqi keo dán hai mặt màn hình LCD keo dán máy tính bảng mặt sau Băng keo hai mặt xốp có độ dẻo cao siêu mỏng màng xốp PE màu xanh lá cây có độ dẻo cao Băng keo hai mặt đen băng dính xốp xanh 2 mặt

0965.68.68.11