Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng

MÃ SẢN PHẨM: TD-654241623632
185,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Xi Ling
Mô hình: A002
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: Màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (một cuộn) Màu trắng: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (một cuộn) Màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (hai cuộn) Màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (Ba cuộn ) Màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (năm cuộn) Màu hỗn hợp: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (năm cuộn) Màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (bộ 10 cuộn màu xanh lam: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (bộ 10 cuộn màu xanh lá cây: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (bộ 10 cuộn màu vàng: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét) (bộ 10 cuộn màu đỏ: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (bộ 10 cuộn trộn màu: chiều rộng 16MM * chiều dài 10 mét (Bộ 10 cuộn màu đen: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét (bộ 10 cuộn màu xanh: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét (bộ 10 cuộn màu xanh: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét (bộ 10 cuộn màu vàng: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét) ( Bộ 10 cuộn Màu đỏ: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét (bộ 10 cuộn trộn màu: chiều rộng 16MM * chiều dài 15 mét (bộ 10 cuộn)
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng
Băng cách điện băng PVC điện chống nước đen nhiệt độ cao điện áp cao điện trắng tự dính chuyên dụng rộng

0965.68.68.11