Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-644379124582
688,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-CSJD-W01
Phân loại màu: [50 cuộn] 5mm * 30M có thể xé bằng tay [50 cuộn] 8mm * 30M có thể xé bằng tay [50 cuộn] 10mm * 30M có thể xé bằng tay [50 cuộn] 12mm * 30M có thể xé bằng tay tay [50 cuộn] Tay kéo 15mm * 30M [50 cuộn] Tay 18mm * 30M [50 cuộn] Tay 20mm * 30M [50 cuộn] Tay 25mm * 30M [50 cuộn] Tay 30mm * 30M [50 cuộn] 40mm * 30M Có thể xé bằng tay [50 cuộn] 50mm * 30M có thể xé bằng tay và những thứ sau không được xé bằng tay [50 cuộn] 5mm * 30M không thể xé bằng tay [50 cuộn] 8mm * 30M không được không thể xé bằng tay [50 cuộn] 10mm * 30M không thể xé bằng tay [50 cuộn] 12mm * 30M không thể xé [50 cuộn] 15mm * 30M không thể xé [50 cuộn] 18mm * 30M không thể được xé [50 cuộn] 20mm * 30M không thể xé [50 cuộn] 25mm * 30M không thể xé [50 cuộn] 30mm * 30M không thể xé bằng tay [50 cuộn] 40mm * 30M không thể xé bằng tay [ 50 cuộn] 50mm * 30M không thể xé bằng tay
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm
Băng dính đen Băng vải axetat Băng chịu nhiệt độ cao Cách điện Màn hình LCD Dây điện ô tô Băng keo cố định axit axetic băng keo cách nhiệt chống thấm

0965.68.68.11