Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-644842181768
303,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-CSJD-W05
Loại băng: băng cách điện
Phân loại màu: [10 cuộn] 5mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 8mm * 30M có thể xé bằng tay [5 cuộn] 10mm * 30M có thể xé bằng tay [5 cuộn] 12mm * 30M có thể xé bằng tay xé bằng tay [5 cuộn] 15mm * 30M Có thể xé bằng tay [5 cuộn] 18mm * 30M có thể xé bằng tay [5 cuộn] 20mm * 30M có thể xé bằng tay [5 cuộn] 25mm * 30M có thể xé bằng tay [ 5 cuộn] 30mm * 30M có thể xé bằng tay [5 cuộn] 40mm * 30M Có thể xé bằng tay [5 cuộn] 50mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 5mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 8mm * 30M không thể xé bằng tay [5 cuộn] 10mm * 30M không thể xé bằng tay [5 cuộn] 12mm * 30M không thể xé [5 cuộn] 15mm * 30M không thể xé [5 cuộn] 18mm * 30M không thể xé [5 cuộn] 20mm * 30M không thể xé [5 cuộn] 25mm * 30M không thể xé [5 cuộn] 30mm * 30M không thể xé bằng tay [5 cuộn] 40mm * 30M có thể không bị xé bằng tay [5 cuộn] 50mm * 30M không thể bị xé bằng tay
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-19
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt
Băng axetat đen Băng axetat băng vải cách nhiệt nhiệt độ cao Băng dán màn hình LCD dữ liệu tai nghe xe hơi dây đai cố định chịu nhiệt độ cố định 160 độ Băng cách nhiệt mạnh có thể bị xé bằng tay, kéo căng băng vải thủy tinh cách nhiệt

0965.68.68.11