Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-645202606546
559,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-CSJD-W006
Phân loại màu: [30 cuộn] 5mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 8mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 10mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 12mm * 30M có thể xé bằng tay xé bằng tay [30 cuộn] 15mm * 30M Có thể xé bằng tay [30 cuộn] 18mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 20mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 25mm * 30M có thể xé bằng tay [ 30 cuộn] 30mm * 30M có thể xé bằng tay [30 cuộn] 40mm * 30M Có thể xé bằng tay [30 cuộn] 50mm * 30M có thể xé bằng tay và những thứ sau không được xé bằng tay [30 cuộn] 5mm * Không thể xé 30M bằng tay [30 cuộn] 8mm * 30M không thể xé bằng tay [30 cuộn] 10mm * 30M không thể xé bằng tay 【30 cuộn] 12mm * 30M không thể xé bằng tay [30 cuộn ] 15mm * 30M không thể xé [30 cuộn] 18mm * 30M không thể xé [30 cuộn] 20mm * 30M không thể xé [30 cuộn] 25mm * 30M không thể xé [30 cuộn] 30mm * 30M không thể xé xé bằng tay [30 cuộn] 40mm * 30M không thể xé bằng tay [30 cuộn] 50mm * 30M không thể xé bằng tay
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, băng sửa dây tai nghe, băng chịu nhiệt độ cao, thiết bị điện cách điện, màn hình LCD, dây nịt xe hơi, băng axit axetic, độ nhớt cao, băng xé bằng tay, băng gia cố nylon băng keo dán cách nhiệt

0965.68.68.11