Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-644845161708
303,000 đ
Phân loại màu:
Có thể xé bằng tay [10 cuộn]
Không được xé bằng tay [10 tập]
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: có thể xé bằng tay [10 cuộn] không thể xé bằng tay [10 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Kích thước: 0,5x3000cm 0,8x3000cm 1x3000cm 1,2x3000cm 1,5x3000cm 1,8x3000cm 2x3000cm 2,5x3000cm 3x3000cm 4x3000cm 5x3000cm
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-27
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt
Băng axetat, băng đen, sửa chữa điện thoại di động, cách nhiệt ở nhiệt độ cao, băng đặc biệt, khả năng chịu kéo, băng có thể xé bằng tay, dây nịt xe hơi, băng nối dây, màn hình LCD, sửa chữa điện thoại di động, cáp màn hình và quấn cáp băng keo cách nhiệt

0965.68.68.11