3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn

MÃ SẢN PHẨM: TD-631447460433
688,000 đ
Phân loại màu:
Đơn giá mua số lượng lớn có thể được hạ xuống
0,13mm * 1,3cm * 10m * 2 cuộn
0,13mm * 1,9cm * 10m * 1 cuộn
0,13mm * 2,5cm * 10m * 1 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Khoản mục: băng nhiệt độ cao ht-Teflon
Phân loại màu sắc: Đơn giá mua số lượng lớn có thể giảm 0.13mm * 1.3cm * 10m * 2 cuộn, 0.13mm * 1.9cm * 10m * 1 cuộn, 0.13mm * 2.5cm * 10m * 1 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn
3mcip36 Máy hàn băng Teflon phân lớp với nhiệt và nhiệt độ cao Băng cách nhiệt Teflon 204 độ điện Băng keo chống đóng cặn nhiệt độ cao PTFE Băng thủy tinh không có cặn

0965.68.68.11