Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto

MÃ SẢN PHẨM: TD-645126946726
303,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-CSJD-W02
Phân loại màu: [10 cuộn] 5mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 8mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 10mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 12mm * 30M có thể xé bằng tay xé tay [10 cuộn] 15mm * 30M Xé tay [10 cuộn] Xé tay 18mm * 30M [10 cuộn] Xé tay 20mm * 30M [10 cuộn] Xé tay 25mm * 30M [10 cuộn] Xé tay 30mm * 30M [10 cuộn] 40mm * 30M Có thể xé bằng tay [10 cuộn] 50mm * 30M có thể xé bằng tay [10 cuộn] 5mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 8mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 10mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 12mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 15mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 18mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 20mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 25mm * 30M không thể xé bằng tay 【10 cuộn] 30mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 40mm * 30M không thể xé bằng tay [10 cuộn] 50mm * 30M không thể xé bằng tay
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto
Băng axetat băng đen chịu nhiệt độ cao băng cách điện điện thoại di động Cáp màn hình LCD cố định cuộn dây động cơ động cơ mép ngoài dải dây ô tô dây đai cách điện dây đai cách điện không thể bị rách dày 0,1mm băng keo cách nhiệt nitto

0965.68.68.11