Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-586783736867
264,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 3M766
Loại băng: băng cảnh báo
Phân loại màu sắc: rộng 4,8 cm * dài 33m rộng 6,0 cm * dài 33m rộng 10 cm * dài 33m rộng 1 cm * dài 33m rộng 2 cm * dài 33m rộng 3 cm * dài 33m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-02-15
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m
Băng cảnh báo 3M766 chính hãng màu vàng và đen dán mốc đường đất cảnh báo phân xưởng không bụi Đường cách ly phân xưởng đánh dấu 5S phân chia khu vực định vị PVC băng sàn màu đen và màu vàng Băng vằn màu băng dính 3m

0965.68.68.11